Giáo án: Xâu hạt – cho trẻ 25 – 36 tháng tuổi

0
13154

GIÁO ÁN XÂU HẠT
Đối tượng trẻ : 25 – 36 tháng.

I.Mục đích, yêu cầu.

– Rèn kỹ năng xâu hạt cho trẻ.
– Giáo dục trẻ chơi xong biết cất hạt vào nơi qui định.
– Rèn luyện đức tính kiên nhẫn cho trẻ

II.Chuẩn bị.

– Mỗi trẻ 1 rổ hạt.
– Búp bê

III.Tiến hành

1.Hoạt động 1: Trò chơi “Tập tầm vông”

– Cô đố trẻ: Tay cô có gì? Cô đưa ra chiếc vòng xâu hạt cho trẻ xem và hỏi: cái gì
đây?
– Cô giải thích: cầm dây xâu đúng vào lỗ của hạt, rồi cô kéo xuống, và xâu đến hết
hạt, rồi cô cột lại thành vòng.

2.Hoạt động 2: Ai khéo tay hơn?

– Cô nói: Bây giờ lớp mình cùng xâu vòng tặng búp bê nhé, các con nhớ
xâu thật khéo nhé!
– Cô hướng trẻ đến lấy rổ, cô chuẩn bị hạt sẵn và xâu vòng, nhắc trẻ khi xâu
xong đem cho cụ cột lại.
– Cho trẻ xâu, trẻ nào xâu nhanh có thể cho xâu thêm 1 vòng nữa, cô chú ý
trẻ xâu chậm, cháu chưa xâu được cô động viên và hướng dẫn trẻ làm.
– Kết thúc cô khen cá nhân đến tập thể, cô hỏi trẻ “con vừa làm gì?”