Hướng dẫn nhập học lại cho trẻ khi trẻ đã nghỉ học và đi học lại

0
450

Bước 1: Bấm vào “Danh sách trẻ”

Bước 2: Bấm vào nút “Trẻ thôi học”

Bước 3: Tìm đến trẻ cần nhập học lại “Bấm vào Tên trẻ”

Bước 4: Thực hiện thao tác Coppy lại “Mã trẻ”

Bước 5: Quay lại mục “Danh sách trẻ” Bấm vào “Thêm mới”

Bước 6: Bấm vào “Thêm trẻ đã có trên hệ thống”

Bước 7: Nhập “Mã trẻ” Bấm Tìm kiếm và chọn Lớp để nhập trẻ vào lớp. Xong bấm Lưu để hoàn thành.